Garantie in het buitenland

Garantie in het buitenland

Land Rover beschikt over een volledig servicenetwerk in de meeste landen. Door iedere Land Rover dealer of Service Partner kunnen reparaties worden uitgevoerd die vallen onder de Land Rover garantie. Onder normale omstandigheden zult u niet hoeven te betalen voor garantiewerkzaamheden op het moment dat die worden uitgevoerd door een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner.

Gedurende lange reizen blijft het uw verantwoordelijkheid om het onderhoudsboekje en het garantievoordeelboekje te kunnen overleggen die zijn verstrekt met uw auto (met dit document wordt bevestigd dat u recht hebt op garantiedekking, het betreffende onderhoud en de onderhoudsmaterialen). Bent u daartoe niet in staat, dan dient de Land Rover dealer of Land Rover Service Partner advies in te winnen bij Land Rover of de plaatselijke importeur of nationale verkooporganisatie.

Onder buitengewone omstandigheden kan u worden gevraagd om reparaties die in feite worden gedekt door de Land Rover garantie te voldoen. In dat geval dient u de factuur en, indien dat praktisch mogelijk is, eventueel vervangen onderdelen te bewaren zodat – na uw thuiskomst – uw plaatselijke Land Rover dealer of Land Rover Service Partner zorg kan dragen voor snelle terugbetaling indien dat van toepassing is.

Een claim indienen

Indien u een garantieclaim wilt indienen, bezoek dan uw Land Rover dealer of Land Rover Service Partner en zorg dat u uw onderhoudsboekje en garantievoordeelboekje kunt overleggen. In de meeste gevallen zal de Land Rover dealer of Land Rover Service Partner de garantie direct kunnen uitvoeren. Het kan echter gebeuren dat in bepaalde uitzonderingsgevallen eerst autorisatie van Land Rover nodig is, voordat de Land Rover dealer of Land Rover Service Partner de reparatie mag uitvoeren.

Hulp of advies nodig?

Indien u nog vragen hebt over ongeacht welk aspect van de garantie, neem dan contact met ons op.